جناب آقای مهندس ايمان اکبري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41140

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09131281994
 
ايميل : imanm772@gmail.com
 


شماره پروانه: 41140
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/6/6
تاریخ پایان اعتبار: 1397/6/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3