جناب آقای مهندس فرهاد فولادوندي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41134

تاریخ ورود به سازمان : 24/5/1388
 
ايميل : Farhad_fooladvandi@yahoo.com