جناب آقای مهندس محمد مختاريان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41132

تاریخ ورود به سازمان : 18/5/1388
 
ايميل : Vahid.mokhtarian@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41132
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/12/22
تاریخ پایان اعتبار: 1400/12/22
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3