جناب آقای مهندس مرتضي کريمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41129

تاریخ ورود به سازمان : 15/9/1385
 
تلفن : 09123370064
 
موبايل : 09123370064
 
ايميل : karimi.morteza@gmail.com
 


شماره پروانه: 41129
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/10/5
تاریخ پایان اعتبار: 1398/10/5
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3