جناب آقای مهندس عليرضا براتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41127

تاریخ ورود به سازمان : 31/4/1388
 
موبايل : 09131278068
 
ايميل : ilia_1384@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41127
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1395/7/21
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3