جناب آقای مهندس وحيد انصاري چهارسوقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41124

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1388
 


شماره پروانه: 41124
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/8/23
تاریخ پایان اعتبار: 1392/8/23
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2