سرکار خانم مهندس سوده سادات لاجوردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41086

تاریخ ورود به سازمان : 17/1/1388
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر کاشان خ.رجایی خ.دکتر شریعتی ک.شریعت6- پلاک 43
کد پستی