جناب آقای مهندس مهام محمدي صالحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41084

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1388
 
تلفن : 09133078457
 
موبايل : 09133078457
 
ايميل : maham.m.s@gmail.com
 


شماره پروانه: 41084
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/9/17
تاریخ پایان اعتبار: 1395/9/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3