جناب آقای مهندس حمزه فرهاديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41082

تاریخ ورود به سازمان : 10/1/1388
 
موبايل : 09133169617
 
ايميل : EH6362@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41082
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/11/28
تاریخ پایان اعتبار: 1399/11/28
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2