جناب آقای مهندس احمد قامت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41077

تاریخ ورود به سازمان : 5/12/1387
 
موبايل : 09131098158
 
ايميل : ahmad.ghama@gmail.com
 


شماره پروانه: 41077
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/7/28
تاریخ پایان اعتبار: 1400/7/28
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2