جناب آقای مهندس عباس باغبانيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41074

تاریخ ورود به سازمان : 1/12/1387
 
موبايل : 09133631496
 
ايميل : abbasbaghbanian@yahoo.com