جناب آقای مهندس احسان سلطان الکتابي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41061

تاریخ ورود به سازمان : 9/10/1387
 
موبايل : 09131292232
 
ايميل : es_soltan@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41061
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1395/7/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3