جناب آقای مهندس مجيد محمدي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41053

تاریخ ورود به سازمان : 13/9/1387
 
موبايل : 09122234075
 
ايميل : m_mohammadi2003_4@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41053
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3