جناب آقای مهندس علي اکبر سلطانيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41051

تاریخ ورود به سازمان : 12/9/1387
 
موبايل : 09131295238
 
ايميل : aliakbarsoltanian@gmail.com
 


شماره پروانه: 41051
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/9/8
تاریخ پایان اعتبار: 1397/9/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2