جناب آقای مهندس وحيد معيني نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41048

تاریخ ورود به سازمان : 4/9/1387
 
موبايل : 09132310395
 
ايميل : moeini78@gmail.com
 


شماره پروانه: 41048
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/10/1
تاریخ پایان اعتبار: 1400/10/1
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2