جناب آقای مهندس سعيد لاريان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41047

تاریخ ورود به سازمان : 4/9/1387
 


شماره پروانه: 41047
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/2/19
تاریخ پایان اعتبار: 1395/2/19
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: