جناب آقای مهندس بابک زماني قلعه شاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41046

تاریخ ورود به سازمان : 4/9/1387
 
موبايل : 09133030663
 
ايميل : babak.zamani@chmail.ir
 


شماره پروانه: 41046
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/12/7
تاریخ پایان اعتبار: 1399/12/7
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: