سرکار خانم مهندس معصومه فلاحي حسين آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41036

تاریخ ورود به سازمان : 27/8/1387
 


شماره پروانه: 41036
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/2/22
تاریخ پایان اعتبار: 1395/2/22
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3