جناب آقای مهندس رضا گودرزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41028

تاریخ ورود به سازمان : 11/8/1387
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان خيابان نظر شرقي كوي شهيد زارعي كوي زرين مجتمع زرين واحد ٣
کد پستی
 
تلفن : ٠٣١٣٦٢٦١١٤٦
 
موبايل : 09133188499
 
ايميل : r.goudarzi369@gmail.com
 
صندوق پستی : ٨١٧٣٦٥٦٧٤٨