جناب آقای مهندس مسعود هلاکوهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40989

تاریخ ورود به سازمان : 5/5/1387
 
موبايل : 09133162826
 
ايميل : m.halakohie@gmail.com
 


شماره پروانه: 40989
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/18
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3