جناب آقای مهندس محمد امير افشار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40984

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1387
 
موبايل : 09133153804
 
ايميل : amir_afshar2020@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40984
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/28
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/28
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3