جناب آقای مهندس مجتبي جانثاري لاداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40966

تاریخ ورود به سازمان : 23/2/1387
 
موبايل : 09131650227
 
ايميل : mojtaba.janesari@gmail.com