جناب آقای مهندس ابوذر حنيف زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40963

تاریخ ورود به سازمان : 15/2/1387
 
موبايل : 09352186742
 
ايميل : a.hanifzadeh@gmail.com