جناب آقای مهندس مهدي حيدري شريف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40955

تاریخ ورود به سازمان : 20/1/1387
 
موبايل : 09395061259
 
ايميل : sharifabadi1382@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40955
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/8/22
تاریخ پایان اعتبار: 1399/8/22
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3