جناب آقای مهندس پدرام تمدن

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40952

تاریخ ورود به سازمان : 11/1/1387
 
موبايل : 09131172064
 
ايميل : p_tamadon@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40952
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/25
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: