جناب آقای مهندس مرتضي طبايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40925

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1386
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان
کد پستی
 
تلفن : 36269483
 
موبايل : 09133113615
 
ايميل : mtabaei@cc.iut.ac.ir
 


شماره پروانه: 40925
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/9/7
تاریخ پایان اعتبار: 1400/9/7
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1