سرکار خانم مهندس ناهيد گنجي فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40901

تاریخ ورود به سازمان : 23/3/1386