جناب آقای مهندس فرشاد فرشيم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40896

تاریخ ورود به سازمان : 12/4/1386
 
موبايل : 09133110703
 
ايميل : farshim@msn.com
 


شماره پروانه: 40896
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/8
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/8
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3