سرکار خانم مهندس نگار گوانجي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40873

تاریخ ورود به سازمان : 30/11/1385
 
ايميل : gavanjinegar@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40873
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/23
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3