جناب آقای مهندس سيد عرفان صمصام شريعت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40843

تاریخ ورود به سازمان : 27/4/1385
 
ايميل : erfansamsam@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40843
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/4/29
تاریخ پایان اعتبار: 1396/4/29
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3