جناب آقای مهندس سيد جمال نصيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40838

تاریخ ورود به سازمان : 10/4/1385
 
موبايل : 09131612444
 
ايميل : jamalnasiri58@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40838
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/2/27
تاریخ پایان اعتبار: 1397/2/27
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2