جناب آقای مهندس هيراد هفشجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40827

تاریخ ورود به سازمان : 6/3/1385