جناب آقای مهندس مهدي احمدي بيدگلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40822

تاریخ ورود به سازمان : 1/2/1385
 
ايميل : Baghak.Gypsum@gmail.com
 


شماره پروانه: 40822
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/5/19
تاریخ پایان اعتبار: 1399/5/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2