سرکار خانم مهندس مريم نورالديني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40795

تاریخ ورود به سازمان : 5/10/1384
 
موبايل : 09132701487
 
ايميل : maryam.nouradini@gmail.com
 


شماره پروانه: 40795
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/2/22
تاریخ پایان اعتبار: 1395/2/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3