جناب آقای مهندس محسن بنائي فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40773

تاریخ ورود به سازمان : 8/12/1383
 
ايميل : mohsen.banaeifard@gmail.com