جناب آقای مهندس بهنام نظرنژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40771

تاریخ ورود به سازمان : 10/7/1384
 
تلفن : 3117802403
 
موبايل : 09131047758
 
ايميل : bnazarnezhad@gmail.com
 


شماره پروانه: 40771
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/20
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1