جناب آقای مهندس امين مصطفوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40767

تاریخ ورود به سازمان : 11/7/1384
 
ايميل : amz.mostafavi@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40767
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/6
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2