سرکار خانم مهندس زهرا صفاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40761

تاریخ ورود به سازمان : 4/7/1384
 
موبايل : 09133942129
 
ايميل : z.safari272@gmail.com
 


شماره پروانه: 40761
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/3
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/3
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3