سرکار خانم مهندس نرگس اسماعيلي شاهزاده علي اکبري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40720

تاریخ ورود به سازمان : 9/1/1384