جناب آقای مهندس غلامرضا حکمي شلمزاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40706

تاریخ ورود به سازمان : 25/8/1383
 
موبايل : 09132150539
 
ايميل : mahanhakimi@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40706
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/10/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/10/2
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3