جناب آقای مهندس علي برنجيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40700

تاریخ ورود به سازمان : 26/11/1383
 
ايميل : ali.berenjian.ir@gmail.cim
 


شماره پروانه: 40700
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/7/28
تاریخ پایان اعتبار: 1400/7/28
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3