جناب آقای مهندس داود فهامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40674

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1383
 
موبايل : 09014805904
 
ايميل : dfahami@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40674
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/8/23
تاریخ پایان اعتبار: 1400/8/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2