جناب آقای مهندس منوچهر حاج ميرزا عليان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40671

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09133034354
 
ايميل : m52.alian@gmail.com
 


شماره پروانه: 40671
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/12/10
تاریخ پایان اعتبار: 1396/12/10
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3