جناب آقای مهندس حسين اعتمادي تودشکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40651

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1383
 
موبايل : 09132695404
 
ايميل : h.etemady4@gmail.com
 
صندوق پستی :