جناب آقای مهندس وحيدرضا زيني جهرمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40644

تاریخ ورود به سازمان : 4/2/1383
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر شاهين شهر طبقه دوم
کد پستی
 
موبايل : 09131120173
 
ايميل : vhzeini@gmail.com
 
صندوق پستی : 8318687684
 


شماره پروانه: 40644
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/11/3
تاریخ پایان اعتبار: 1399/11/3
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2