جناب آقای مهندس حسين فرجي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40643

تاریخ ورود به سازمان : 22/2/1383
 
موبايل : 09136808368
 
ايميل : faraji1017@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40643
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/22
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3