جناب آقای مهندس مرتضي چنگيزي محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40637

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1383
 


شماره پروانه: 40637
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/11/3
تاریخ پایان اعتبار: 1399/11/3
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3