جناب آقای مهندس احمدرضا شاپوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40603

تاریخ ورود به سازمان : 10/9/1382
 
موبايل : 09188665669
 
ايميل : ahmadreza.shapoori@yahoo.com