جناب آقای مهندس نيما نجفي انارکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40594

تاریخ ورود به سازمان : 27/2/1393
 
موبايل : 09132373851
 
ايميل : nn.anaraki@yahoo.com