جناب آقای مهندس محمدرضا عالم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40593

تاریخ ورود به سازمان : 8/8/1382
 


شماره پروانه: 40593
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/8/28
تاریخ پایان اعتبار: 1397/8/28
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2